Idegen fajok

A változó klímában olyan állat- és növényfajok is megjelennek a Kárpát-medencében, amelyek más kontinensekről, például Amerikából vagy éppen a Távol-Keletről származnak. Terjedésüket az ember is elősegíti, amikor nagy távolságokra szállított áruk csomagolóanyagában, vagy éppen a világot beutazó turisták poggyászában akarva-akaratlanul új élőhelyekre hurcolja be ezeket a fajokat.

Az idegenhonos fajok egy része tömegszaporodásra képes, agresszíven terjedő, úgynevezett inváziós faj. Természetes ellenségeik és fogyasztóik hiányában képesek kiszorítani az őshonos fajokat, így átalakítani akár egész tájegységek arculatát. A növények között ilyen faj például a bálványfa, vagy az ártereken elterjedt zöld juhar, de említhetjük a japán keserűfüvet is, amely a kertekből kivadulva jelent meg kiirthatatlan foltokban a magyar erdők szegélyein, kiszorítva az egyébként ott honos cserjefajokat, mint például a kökényt, a galagonyát vagy a vadrózsát.

A jövevény rovarok pedig a hazai növényvilág új fogyasztói. A legtöbb esetben meg sem lehet jósolni megjelenésük hatásait, de már az új fajok számában bekövetkező robbanásszerű növekedés is fokozott óvatosságra int.

Figyelj oda és vigyázz az erdeinkre, mert segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben!

Plakát letöltéseFB cover letöltéseFB post letöltése